Wijziging hondenbeleid clubhuis

Beste leden en donateurs,

Tijdens de algemene ledenvergadering van 19 april jl. is er gestemd over het hondenbeleid in het clubhuis.
Uit de stemming is gekomen dat er honden in het clubhuis toegestaan zijn onder de volgende voorwaarden:
– honden moeten altijd aan een korte lijn gehouden worden.
– de baas moet in dezelfde ruimte aanwezig zijn
– indien de hond overlast veroorzaakt moet deze naar buiten
In april 2018 zal het bestuur de regeling evalueren en tijdens de voorjaarsvergadering de uitslag met u delen.
Mocht er voor die tijd gegronde reden zijn om het beleid terug te draaien, dan zal het bestuur u daarover informeren.
Namens het bestuur,
E. Vuijk
Secretariaat KZC