Vertrouwenspersoon

De KZC heeft een meldprotocol opgesteld dat beschrijft hoe je moet handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van) seksueel misbruik/ ongewenst gedrag en hoe en bij wie deze gemeld moeten worden. Binnen de KZC is Gerda Bade (Tel. 010-4525320) als vertrouwenspersoonbeschikbaar voor meldingen in dergelijke situaties.

KZC – Meldprotocol seksueel misbruik.pdf