Baggeren

De Kralingse Plas in Rotterdam krijgt een grote opknapbeurt. Daardoor moet het water in de veenplas weer helder worden. Op de bodem ligt nu nog veel los slib, waardoor het water troebel is en er ’s zomers vaak blauwalg optreedt. Ook zit er veel lood in de bodem, dat daar begin vorige eeuw is geloosd door verffabrieken. Het hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard gaat het lood afschermen met een dikke laag zand. Daardoor wordt ook het slib ingedikt. Verder komen er meer recreatie-voorzieningen langs het water, zoals meer steigers en visvoorzieningen, en worden de jachthavens uitgediept. De sanering van de Kralingse Plas begint in het najaar en gaat 12 miljoen euro kosten. Het geld wordt betaald door het rijk, het hoogheemraadschap, de gemeente Rotterdam en de deelgemeente Kralingen-Crooswijk. Het nieuws van de opknapbeurt is zondagmiddag bekendgemaakt tijdens een Big Jump in de Kralingse Plas. Dat is een Europees evenement om te onderstrepen hoe belangrijk schoon en natuurlijk water is. De belangstelling om in het water van de plas te springen viel wat tegen. Er waren maar 20 deelnemers, terwijl er zeker 100 tot 250 waren verwacht. In heel Europa zijn tienduizenden mensen in rivieren, kanalen en meren gesprongen. Maar zowel in Rotterdam als in Amsterdam en Utrecht bleef de opkomst achter bij de verwachtingen. Volgens de organisatie kwam dat deels door het frisse weer. Maar ook is de vergunning laat rondgekomen, waardoor de promotie van het evenement pas laat kon beginnen.

PERSBERICHT
De waterkwaliteit van de Kralingse Plas gaat aangepakt worden. De komende maanden wordt er gewerkt aan een integraal plan en saneringsplan voor de plas in hartje Rotterdam. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard werkt bij deze plannen nauw samen met de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de deelgemeente Kralingen-Crooswijk. Het water in de Kralingse Plas voldoet niet aan de gewenste waterkwaliteit. Met name de in de zomer veel voorkomende blauwalgen beïnvloeden de waterkwaliteit negatief. Een teveel aan blauwalgen zorgt namelijk niet alleen voor een tijdelijk negatief zwemadvies of -verbod, ook verstoren de algen het biologisch evenwicht in de plas. Ze maken het water troebel door de afname van licht op de bodem, waardoor er geen waterplanten kunnen groeien en de visstand achteruit gaat. Momenteel wordt onderzocht welke maatregelen genomen kunnen worden om de waterkwaliteit te verbeteren. Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers is hier een voorbeeld van. De kwaliteitsverbeterende maatregelen worden opgenomen in het integraal plan Kralingse Plas. Bij het opstellen van dit plan werkt het hoogheemraadschap de komende maanden nauw samen met de gemeente Rotterdam en de deelgemeente Kralingen-Crooswijk. Een onderdeel van het integraal plan Kralingse Plas is het saneringsplan. De kwaliteit van de bagger in de plas is niet goed, waardoor het gewenst is om de waterbodem schoon te maken. Momenteel worden verschillende wijzen van baggeren, slibverwerking en –afvoer met elkaar vergeleken om zo tot een optimale saneringswerkwijze te komen. De provincie Zuid-Holland heeft aangegeven de sanering te willen financieren. Het integrale plan en het saneringsplan worden in juni 2007 afgerond. Daarna beslissen de samenwerkende organisaties welke maatregelen uitgevoerd gaan worden en binnen welk tijdpad dat gaat gebeuren. Naar verwachting vindt de voorbereiding van de waterbodemsanering in de tweede helft van 2007 plaats en de uitvoering in 2008-2009. De afgelopen jaren is bij de aanpak van de Bergse Plassen een vergelijkbare samenwerking zeer succesvol gebleken.