Vaarbelasting

Blauwfonds is ‘geen vaarbelasting’

Watersporters moeten meebetalen aan de verbetering van vaarwegen.

Althans, dat is de kern van het advies van een werkgroep (officieel Taskforce Versterking Recreatietoervaart) aan Landbouwminister Verburg. Het gaat niet om een vaarbelasting, zo benadrukt de werkgroep.

De eigen bijdrage levert naar verwachting tientallen miljoenen per jaar op.

Dat geld komt in een speciale pot, het zogenaamde Blauwfonds. Het fonds betaalt mee aan investeringen om knelpunten in het toervaartnet op te lossen en een veilige vaart te bevorderen.

Ook draagt het fonds bij aan milieumaatregelen. De bootgrootte (lengte x breedte) bepaalt hoeveel een watersporter gaat betalen. De eigen bijdrage kan liggen tussen de 300 en 800 euro per jaar. Volgens de werkgroep gaat het om ongeveer 300.000 schepen. Voor circa 210.000 kleinere boten hoeft niet te worden betaald. De werkgroep acht het Blauwfonds haalbaar, maar onder voorwaarden. Het geld moet alleen ten goede komen aan de watersportsector.

De rijksoverheid moet blijven zorgen voor het Basis Recreatie Toervaartnet Nederland (BRTN) en vaarwegbeheerders blijven verantwoordelijk voor onderhoud en beheer van de vaarwegen. Bovendien moeten lokale heffingen als brug-, sluis- en tolgelden vervallen. De werkgroep noemt drie opties om een bijdrage te innen: een vaarpas (op persoon), een vaarsticker (op boot) of een vaartuigkenteken (op persoon en boot).

Een sticker volstaat volgens de werkgroep. Maar zij voegt er aan toe: ‘als andere beleidsoverwegingen om te komen tot een registratie van vaartuigen ook een rol spelen, dan gaat de voorkeur uit naar een vaartuigkenteken.’In een reactie op het advies heeft het Watersportverbond gesteld geen voorstander te zijn van een eigen bijdrage, tenzij wordt voldaan aan een aantal ‘eisen’:- álle watergebruikers moeten bijdragen- de problematiek rond kruisingen met snel- en spoorwegen wordt duurzaam opgelost- lokale en regionale heffingen vervallen- de regeling zelf moet betaalbaar en beheersbaar zijn, zowel voor gebruiker als voor innende instantie- de bijdrage wordt besteed aan het verbeteren van het toervaarnet.

Verder plaatst de bond de kanttekening dat de beroepsvaart geen bijdrage hoeft te betalen. In de watersportwereld zijn de plannen met kritiek ontvangen. Zo is de gehanteerde rekenmethode (lengte x breedte) op voorhand ongunstig voor multihullbezitters. En wie een seizoen weinig vaart, spaart voortaan geen brug- en sluisgeld uit, maar betaalt gewoon de volle mep. De minister wil voor de zomer een besluit nemen.

Petitie

Waar belangenbehartigers als Watersportverbond, ANWB en Hiswa wat aarzelend reageren op de Blauwfondsplannen (‘nee, mits’; ‘ja, tenzij’), gooit zeiler Gerben Vet van de Zoute Droom resoluut zijn kont tegen de krib. Omdat, zoals hij zelf zegt: ‘vele bootbezitters vrezen dat de kosten de pan uit gaan stijgen met het huidige voorstel. Daarom ben ik een petitiegestart tegen het voorstel in zijn huidige vorm. Er zijn 40.000 stemmen nodig voor een vraag in de kamer.’

Je vindt de petitie op http://www.petities.nl/petitie/geen_blauwfonds_voor_de_recreatievaart