Tarieven 2017

Bijdragen/vergoedingen per 1 januari 2017 in euro’s

Lidmaatschap hoofdlid: 76,50

Lidmaatschap partnerlid: 18,50

Lidmaatschap jeugdlid: 21,00

Lidmaatschap senior ( op eigen verzoek en minimaal 5 jaar lid ): 38,25

Sociëteitslid: 75,00

Donateur ( aanvraag niet meer mogelijk ): 15,00

Afdracht KNWV verbond hoofd/seniorlid: 19,90

Afdracht KNWV verbond jeugd/partnerlid: 9,90

Entreegeld hoofd / seniorlid: 180,00

Entreegeld jeugd naar hoofdlid ( mits 5 jaar jeugdlid geweest ): 0,00

Entreegeld jeugd naar hoofdlid / bemanning: 100,00

Lig/stageld per vierkante meter ( afgerond per m² ): 14,80

16m² Loods of bergloods: 318,00

Winterberging in bergloods: 158,00

Kasthuur: 21,00

Surfplank stalling: 37,50

Elektra gedurende de zomer: 46,50

Takelen of hellingen voor niet leden: minimaal 70,00

Takelen of hellingen voor leden zonder ligplaats: minimaal 35,00

Na overleg havenmeester takelen of hellingen, prijs per uur: 42,50

Gebruik hogedrukspuit voor niet leden: 35,00

Sleutel terrein, clubgebouw & werkplaats: 4,00

Vaantje of badge: 10,00

Sticker ( opbrengst voor jeugd ): 1,50

Liggeld voor passanten per nacht: 5,00

Elektra passanten per nacht: 1,00