kzc-6
kzc-8
kzc-11
kzc-3
kzc-13
kzc-16
kzc-9
kzc-10
kzc-6


De Kralingsche Zeilclub is een vereniging vanuit de visie dat mensen zich daar hebben verenigd om de zeilsport te beoefenen of er nauw betrokken zijn. Daarbij willen we een sociale ontmoetingsplek zijn voor liefhebbers van de zeilsport, waarbij de kracht van de saamhorigheid en de laagdrempeligheid van de vereniging het verschil maken. Het maakt hierbij niet uit of je zelf in een motorboot en/of zeilboot vaart. Dit blijkt wel uit de grote groep motorboten op de vereniging.

Om dit vast te houden vragen we van alle leden een actieve bijdrage bij de activiteiten en het onderhoudt van de vereniging. Daarom hebben alle leden een zogenaamde werkplicht. De meeste leden tussen de 16 en 67 hebben een werkplicht van 20 uur per jaar. Vanaf 67 jaar is dat 10 uur per jaar. Voor de werkplicht kan je jezelf inschrijven als vrijwilliger en/of je krijgt een oproep per brief of email. 

Hieronder staat het overzicht van de verschillende lidmaatschapsvarianten. Bij twijfel van het juiste lidmaatschap helpen wij graag. Als u zicht aanmeld als potientieel lid zullen we contact met u opnemen.  

We zien u graag lid worden op onze vereniging! 

 

Prijzen lidmaatschap 2018

Lidmaatschap
Hoofdlid € 79,00
Partnerlid € 19,00
Jeugdlid € 21,50
Senior (op verzoek na min. 5 jaar lid) € 39,50
Sociëteitslid € 75,00
Donateur (aanvraag niet meer mogelijk) € 15,50
Afdracht Watersportverbond
Hoofd-, licentie- en seniorlid € 20,10
Jeugd- en partnerlid € 10,05
Entreegeld
Hoofd- en seniorlid € 185,00
Jeugd- naar hoofdlid  € 105,00
Jeugd- naar hoofdlid (na 5 jaar jeugdlid) € 0,00
Jeugd en/of sociëteitslid worden n.a.v. een CWO opleiding € 0,00
Optionele kosten
Kasthuur € 21,65
Sleutel terrein, clubgebouw & werkplaats  4,00
Vaantje of badge € 10,00
Sticker € 1,50