Zoeken

Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht

13 januari 2021  -  Algemeen
In de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) zijn bestuursleden van verenigingen per 1 juli 2021 individueel en hoofdelijk aansprakelijk. Naast de persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid moeten besturen een aantal zaken omgaande stemrecht, belet, toezicht en financieel bestuur goed afspreken en regelen. En moeten vele gemaakte afspraken statutair via de notaris vastgelegd gaan ...

Nieuwe Regels voor Wedstrijdzeilen 2021-2024

06 januari 2021  -  Algemeen
Maak kennis met de wijzigingen in de nieuwe Regels voor Wedstrijdzeilen 2021-2024. De Racing Rules of Sailing 2021-2024 is niet alleen interessant voor wedstrijdorganisaties, race officials en juryleden maar ook voor wedstrijdzeilers en trainers van alle niveaus. Bij elke Olympiade (om de 4 jaar) buigt de Reglementen Commissie van World Sailing zich over de wedstrijdregels om deze aan te passe...

Certificaat Pleziervaartuigen per 1 maart aangescherpt

03 januari 2021  -  Algemeen
Het Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen wordt per 1 maart 2021 aangescherpt. Daartoe hebben het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat samen met het Watersportverbond besloten om misbruik van het document tegen te gaan. Op dit moment worden de details van deze aanscherping uitgewerkt. Begin januari 2021 wordt daarover meer bekendgemaakt. Het Watersportverbond is van mening dat het...

Tijdslijn modernisering benedenverdieping

21 december 2020  -  Algemeen
Verbouwing benedenverdieping Het is alweer een klein jaar geleden dat de plannen voor de verbouwing van de benedenverdieping van het clubhuis zijn gepresenteerd in de ledenvergadering. Op de voorgrond is het stil gebleven, maar op de achtergrond zeker niet. Hierbij een kleine update. De bouwcommissie heeft de gepresenteerde plannen verder uitgewerkt samen met het bestuur en is gekomen tot een...

'Hoge Hoed' Havenbedrijf Rotterdam ondersteunt KZC

21 december 2020  -  Algemeen  -  Auteur: Johan Pols
Onder de naam ‘Hoge Hoed’ ondersteunt Havenbedrijf Rotterdam vijftien regionale organisaties met ieder € 1.000,-. Met de ‘Hoge Hoed’ stimuleert het Havenbedrijf personeel om zich in hun vrije tijd in te zetten voor de maatschappij. Personeelsleden die dat doen, kunnen een beroep doen op het Havenbedrijf voor ondersteuning. Onlangs maakte de directie bekend dat mijn aanvraag voor de KZC uit de h...