ALV op 20 september

Geplaatst op 13-08-2020  -  Categorie: Algemeen

Door Corona is de algemene leden vergadering (ALV) van dit voorjaar uitgesteld en was verschoven naar 31 augustus. Dit bleek voor veel leden niet haalbaar te zijn. Daarom is de voorjaars ALV wederom uitgesteld wordt gehouden op zondag 20 september om 16:00 uur. De agenda en bijbehorende stukken zullen binnenkort naar alle leden worden verstuurd. Hierbij zullen in ieder geval aan de orde komen;

Bestuursverkiezingen
De 3-jaar termijn van de voorzitter en twee bestuursleden is verstreken. Dit zijn Jerom van Es, Sipke de Man en Erwin van der Burg. Tevens is de penningmeester, Joost Kooren, vanwege persoonlijke redenen in goed overleg per direct afgetreden. Deze functie wordt momenteel door Sipke de Man waargenomen. Mochten er leden geïnteresseerd zijn om zich verkiesbaar te stellen is het verzoek om via info@kralingschezeilclub.nl contact op te nemen met de secretaris van het bestuur.

Vaststellen jaarrekening 2019
Tevens zullen, na goedkeuring van de kascommisie, een terugkoppeling van de jaarrekening 2019 worden gegeven.