Kosteloze opleiding tot Wedstrijdleider of Jurylid

Geplaatst op 14-09-2018  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Watersportverbond  -  Bron:

Om de kwaliteit van de wedstrijden te waarborgen en om überhaupt wedstrijden te kunnen organiseren, is het belangrijk dat er voldoende opgeleide officials beschikbaar zijn. Mogelijk vormen de opleidingskosten een drempel voor nieuwe instroom en daarom hebben we voor het cursusgeld een terugbetalingsregeling in het leven geroepen. Op deze wijze kan men kosteloos opgeleid worden!

Maar “voor wat hoort wat” en daarom verlangen van de deelnemers het commitment om de opleiding binnen een jaar af te ronden zonder onderdelen te missen. Het cursusgeld dat bij aanvang betaald is, wordt teruggestort direct na de diplomering. Nadat de deelnemer de opleiding tot niveau 2 heeft afgerond, kan er gestart worden met de opleiding tot niveau 3. Deze winter kan dat in twee functies die voor een deel een gezamenlijk programma kennen:

Wedstrijdofficial 2
Voor personen die binnen de club deel uitmaken van het wedstrijd- of protescomité of van plan dat te gaan doen, is er de opleiding Wedstrijdofficial 2. In deze opleiding van een dag leert men de basisprincipes van wedstrijdleiden, welke banen er zijn, met welke variabelen door wind en stroom rekening gehouden moet worden, hoe zien startprocedure eruit ziet en met welke vlaggen seinen en regels men veelvuldig te maken krijgt. Na het afronden van deze opleidingsdag is de deelnemer Wedstrijdofficial 2 en kan deze ingezet worden op één van de functies rondom de wedstrijden (m.u.v. Rescue).

Kosten
€ 49,- (ledenprijs, inclusief koffie/thee, lunch en certificering)

Inschrijven
Deze opleiding wordt georganiseerd op zaterdag 3 november 2018 te Utrecht. Inschrijven kan via mijnwatersportverbond.nl in de webshop.

Wedstrijdleider (niveau 3)
Deze opleiding duurt drie dagen en gaat dieper in op de stof die ook al op niveau 2 aan de orde kwam. Naast de opleidingsdagen en huiswerkopdrachten loopt de deelnemer vier evenementen stage. De eerste drie van deze evenementen mag de deelnemer zelf uitzoeken, de vierde is een persoonsafhankelijke gerichte opdracht vanuit de cursusleiding. Zo leert de deelnemer de fijne kneepjes van alle functies er binnen een wedstrijdcomité, hoe je een wedstrijd organiseert en welke taken en verantwoordelijkheden een wedstrijdleider heeft. Na het afronden van deze opleiding is de deelnemer in staat wedstrijden te leiden op verenigings- en regionaal niveau en wedstrijdcomitélid te zijn bij nationale wedstrijden. De opleiding wordt afgesloten met een examen.

Jurylid (niveau 3)
In deze opleiding leert de deelnemer hoe een protest procedure werkt, welke procedures er moeten worden gevolgd, hoe je feiten vaststelt, vragen stelt en conclusies trekt. Deze opleiding duurt drie dagen, kent een aantal huiswerkopdrachten en de deelnemers loopt vier evenementen stage. De eerste drie van deze evenementen mag de deelnemer zelf uitzoeken, de vierde is een persoonsafhankelijke gerichte opdracht vanuit de cursusleiding. Na het afronden van deze opleiding is de deelnemer in staat protestcomités voor te zitten op verenigings- en regionaal niveau en als lid zitting te hebben in protestcomités bij nationale evenementen. De opleiding wordt afgesloten met een examen.

Kosten
De kosten van de beide opleidingen zijn € 126,- (ledenprijs). Wanneer de deelnemer de opleiding binnen een jaar heeft afgerond, wordt dit bedrag dus weer teruggestort.

Inschrijven
De opleidingen starten op zaterdag 12 januari 2019. Inschrijven kan via mijnwatersportverbond.nl in de webshop.