KPO nieuws update

Geplaatst op 13-07-2021  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Johan Pols

Bestuur

Vacant: functie Voorzitter KPO

De functie van Voorzitter van het Kralingse Plas Overleg komt vacant. Kees Kooren heeft aangegeven zich niet meer verkiesbaar te stellen na jarenlange inzet.

Mocht je het leuk vinden om je inzetten voor deze zeer mooie plas laat dit dan weten aan het secretariaat van KPO of je vereniging.

Kralingse Verlaat

De indruk bestond dat het schutten langer duurt dan voorheen nu water vanuit de plas de sluis wordt ingepompt. Metingen wijzen uit dat dit niet het geval is.

In het najaar wordt begonnen met het op afstand bedienbaar maken van de sluis. De bediening zal vanuit het brugwachtershuis aan de Erasmusbrug plaatsvinden. Camera’s moeten daarbij ondersteunen.

Kralingse plas

Er is jl. weer gemaaid op de plas. Met name het gebied tussen de gele boeien. De gesprekken tussen KPO en de gemeente over het te maaien gebied en de maaidiepte duren voort.

Eind dit jaar wil de gemeente de bodem afzanden met Phoslock. Dit om de blauwalg tegen te gaan.

Medewerking door de verenigingen wordt gevraagd om dit mogelijk te maken in de haven en tussen de steigers.