Monitoren engerieverbruik

Geplaatst op 16-08-2022  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: JP
Als jaren achtereen stijgt het energieverbruik op Kralingsche Zeilclub. In diverse ALV's de laatste jaren zijn hierover vragen gesteld en is aan bestuur gevraagd monitoring toe te passen om zodoende inzicht te krijgen. Uit overzichten is te terug te zien dat het meeste verbruik in de wintermaanden wordt afgenomen. Maar ook in de zomermaanden is het verbruik aanzienlijk. Verschillende aannames werden gesuggereerd waar het aan kon liggen maar niets concreet. 
Inmiddels stijgt niet alleen het verbruik maar zijn ook de energieprijzen explosief gestegen.  Bestuur heeft hier inmiddels op gereageerd om over te gaan tot aanschaf van stroommeters. Deze worden gekoppeld aan de huidige schakelaars en worden door eigen leden na de zomer geïnstalleerd op zowel de steigers als wal plaatsen. Dit is een onderdeel in het onderzoek om het stroomverbruik op Kralingsche Zeilclub goed te kunnen monitoren. We hopen hiermee ook de bewustwording te creëren van het eigen handelen. Na monitoring zal het bestuur evalueren. In een later stadium zal bezien worden of de tarieven een wijziging moeten ondergaan betreffende de prijs en/of verdeling.
Tevens heeft het bestuur een duurzaamheidsscan laten uitvoeren. Het monitoren van het gebruik wordt hierbij ook als erg belangrijk gezien. Over de uitkomsten van dit onderzoek en de vervolgstappen later meer.