Schoon oppervlaktewater is essentieel

Geplaatst op 12-06-2022  -  Categorie: Algemeen  -  Bron: Watersportverbond

Hoe houden we samen het water schoon?

Schoon oppervlaktewater is essentieel voor een prettig en veilig verblijf op en in het water. Het lozen van toiletwater met uitwerpselen (fecaliën) in het oppervlaktewater is al jaren verboden. Toch gebeurt het nog steeds. En dat is gevaarlijk voor de gezondheid van zwemmers en in het water spelende kinderen. En voor andere watersporters zoals bijvoorbeeld kanovaarders, suppers, wind- en kitesurfers en zeilers.

Lozingsverbod

Sinds 2009 geldt er al een lozingsverbod voor zwart water (toiletwater). Omdat dit niet goed te handhaven is, komt er een verzegelingsplicht van de afsluiters naar de huiddoorvoer van het toiletwater. Het ministerie werkt nog aan de uitwerking daarvan. Het Watersportverbond adviseert samen met andere partijen het ministerie zo goed mogelijk om tot een werkbare oplossing te komen. Zo vinden we dat de uitvoering eenvoudig en goedkoop moet zijn en dat de meest gewenste alternatieven verkrijgbaar moeten zijn. Ook moeten andere randvoorwaarden, zoals het beschikbaar zijn van voldoende uitpompstations, op orde zijn. Intussen geldt het lozingsverbod gewoon nog steeds.  

Alternatieven om water schoon te houden

Totdat er een duurzame oplossing is gevonden, moeten we met elkaar toch zorgen dat we het oppervlaktewater niet vervuilen met ziekmakende bacteriën uit het zogenoemde ‘zwarte water’ dat uit het toilet overboord wordt gepompt. Zwart water is het mengsel van urine, water, poep en wc-papier. Hierbij enkele voorbeelden hoe het water zo min mogelijk te vervuilen:

Alleen urine lozen

Er zijn verschillende alternatieven voor het overboord pompen van het zwarte toiletwater. Zo kun je bijvoorbeeld het toilet aan boord vervangen door een urinoir, want lozen van alleen urine is geen probleem. 

Droogtoilet

Als dat geen optie is, is het droogtoilet een goed alternatief. Een makkelijk voorbeeld hiervan is wanneer je gebruik maakt van een opvangzak in je bestaande toilet die geur absorbeert en vloeistof omzet in vaste gel. Dit is een oplossing die voor vrijwel alle bestaande toiletten als alternatief gebruikt kan worden. Maar je kunt ook kiezen voor installatie van een speciaal droogtoilet of composttoilet.

Chemisch toilet, vuilwatertank installeren, water zuiveren

Een andere optie is het vervangen van het pomptoilet door een chemisch toilet, waarvan je de afvaltank op de wal kunt legen. Ook kun je een vuilwatertank installeren, waarmee je het toiletwater opvangt. Installatie van een vuilwatertank gebeurt sinds 2006 verplicht bij de bouw van nieuwe boten met een vast ingebouwd spoeltoilet. De vuilwatertank kun je legen bij een uitpompinstallatie, bijvoorbeeld in de haven. In ontwikkeling zijn ook installaties voor aan boord om het eigen toiletwater te zuiveren. Deze zullen voldoen aan de regels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het gezuiverde toiletwater mag wel geloosd worden op het oppervlaktewater (maar dat hoeft niet). 

Wanneer bovenstaande opties niet mogelijk zijn, kun je ook gebruik maken van een toilet op de wal, bijvoorbeeld in de jachthaven of een horecagelegenheid.

Toekomst

Het lozen van uitwerpselen is al sinds 2009 verboden, maar dat is niet bij alle watersporters bekend. Ook weet lang niet iedereen dat er goede milieuvriendelijke alternatieven op de markt zijn. Denk nu alvast na wat voor jouw situatie het beste alternatief is en zorg dat je deze aan boord hebt. Wij kunnen zo allemaal ons steentje bijdragen aan betere kwaliteit van het oppervlaktewater en daarnaast zal het binnen afzienbare tijd verplicht worden om de buitenboordafsluiter in gesloten stand te verzegelen, daarop zal dan worden gecontroleerd.

Goede, veilige en schone vaart!