Veiliger varen met nieuwe gratis app

Geplaatst op 23-04-2018  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: RTV Rijnmond  -  Bron: RTV Rijnmond

 

Langs welke bruggen kom ik op mijn route? In welke jachthaven mag ik aanmeren? Als schipper van een plezierjacht kun je vanaf nu allerlei nautische informatie vinden met RiverGuide Recreant, een nieuwe app voor de pleziervaart.

De informatie in de app komt van onder andere het Havenbedrijf Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en andere vaarwegbeheerders. Je leest er van alles in over bijvoorbeeld bruggen, jachthavens, bedieningstijden en ligplaatsen.

De app is bedoeld om de veiligheid, verkeersregulering, vlotheid en duurzaamheid op de vaarwegen in Nederland te bevorderen.

In de Rotterdamse haven hebben de binnenvaart en verkeersbegeleiders de afgelopen maanden geëxperimenteerd met Riverguide Recreant. Uit dat experiment is gebleken dat het marifoonverkeer in de haven mogelijk teruggedrongen kan worden, doordat bepaalde informatie dan ook digitaal te bekijken is in de app. 

Ook in Moerdijk wordt Riverguide getest. Door informatie van havens online aan te bieden en vaarweggebruikers de mogelijkheid te geven zich eenvoudig digitaal te melden, zijn er minder administratieve handelingen nodig. 

De initiatiefnemers van de app willen graag nog meer samenwerking met maritieme partijen om uiteindelijk via de app over alle vaarwegen en havens in heel Nederland te kunnen informeren. De app is gratis te downloaden.

 
de-app-riverguide-recreant