Verzegelingsplicht uitgesteld, overgangstermijn opgenomen

Geplaatst op 16-01-2022  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Watersportverbond

Verzegelingsplicht uitgesteld, overgangstermijn opgenomen

In een reactie van het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat op de voortgang van de besluitvorming rondom de verzegelingsplicht voor toiletwater lozing, is bekend geworden dat deze in ieder geval met een half jaar is uitgesteld naar januari 2023. Daarnaast is ook een overgangstermijn bevestigd. Hoe lang deze termijn zal zijn, is nog niet duidelijk.

"We pleiten voor subsidie/stimuleringsmaatregelen om de door het ministerie gestelde doelstelling en tijdspaden te kunnen halen. Hierbij vragen we ook aandacht voor de benadering op binnen- en buitenwateren en de verhouding tot het buitenland,"  Christoffer Jonker, bestuurslid Watersportverbond - Recreatiesport
4000 reacties op wijziging

Afgelopen zomer maakte het ministerie het mogelijk te reageren op de wijziging Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) betreffende de verzegeling van de afvoer van het toilet naar het oppervlaktewater. Ruim 4000 mensen deden dat. Op dit moment werkt het ministerie aan een reactie waaruit zal blijken of de regeling aangepast wordt. Het Watersportverbond en de andere partijen in de klankbordgroep verwachten deze reactie nog dit jaar te ontvangen. Afhankelijk van de inhoud formuleren wij samen met onze partners een reactie naar het ministerie. 

 

Verzegelingsplicht en overgangstermijn

Het is goed nieuws dat de verzegelingsplicht is uitgesteld en dat een overgangstermijn ook een zekerheid is. Het Watersportverbond zal blijven pleiten dat termijn minimaal vijf jaar wordt. Die vijf jaar zijn onmiskenbaar nodig om de voorzieningen op de wal, zoals voldoende uitpompstations in havens en langs de vaarweg, te kunnen realiseren. Daarnaast hebben watersporters die tijd nodig om hun boot gereed te maken met een alternatief. Het voornaamste probleem is dat het alternatief, bijvoorbeeld een zuiveringsinstallatie, nog niet op de markt verkrijgbaar is. 

 

Februari 2022 met ministerie om tafel

Het moet nog blijken of het ministerie de voorstellen van het Watersportverbond en haar partners over hoe een verzegeling haalbaar en betaalbaar uitgevoerd kan worden, overneemt. Wij verwachten hier begin 2022 meer inzicht in te hebben. In februari zitten we weer met het ministerie aan tafel. 

 

Standpunt Watersportverbond

Het Watersportverbond is voor toegankelijk, schoon en veilig vaarwater. We vertegenwoordigen als Watersportverbond een breed scala aan watersporters die elk op een andere manier van het water geniet en gebruik maakt, en dus ook verschillend tegen deze problematiek aankijkt. Kanovaarders, boardsporters, dinghyzeilers en zwemmers kijken heel anders naar de toiletlozingen problematiek dan de eigenaren van een motor- of zeiljacht.  

We zien dat verzegeling mogelijk een oplossing kan zijn voor het probleem maar we moeten wel voldoende tijd hebben om de randvoorwaarden aan de wal en aan boord op orde te maken en betaalbaar te laten zijn. We pleiten er bij het ministerie dan ook voor om subsidie/stimuleringsmaatregelen aan te bieden om de door hen gestelde doelstelling en tijdspaden te kunnen halen. Hierbij vragen we ook aandacht voor de benadering op binnen- en buitenwateren en de verhouding tot het buitenland.